Ie mut de noabers nig in stek loot’n! Kom leu, wie goat met al’n ant glas!
Het buitengebied heeft glasvezel nodig, ook de mensen die denken het (nog) niet nodig te hebben. Er ligt nu een mooie kans om het te realiseren. Een minimum van 50% deelname moet vóór 19 oktober worden gehaald, dus ook de twijfelaars moeten nu doorpakken. Als u het niet of te laat aanvraagt, dan komt er geen glasvezel. U belemmert dan de vooruitgang in het buitengebied, voor uzelf en uw buren!

Schröder Carwash zette zich zeer actief in en niet tevergeefs. Samen met allerlei andere initiatieven is een percentage van 55% gehaald!

Ook Caiway heeft zich actief ingezet, en dat kon door ons natuurlijk niet onopgemerkt blijven: